Regalier och utmärkelser

Vårt gradsystem

I Navet-Orden har vi ett gradsystem uppdelat i flera grupper där den inledande gruppen består av graderna 1 till 5. En ny medlem i orden invigs i den första graden och tar successivt ny grad till denne inleds i den officiella gradgruppen (6-10). För att ta en ny grad krävs att medlemmen har närvarat vid tre ordensmöten sedan tidigare gradgivning.

Regalier

De seniora graderna

Medlemmar som varit med i orden en längre tid och då i större utsträckning följt ordens strävan invigs i den seniora gradgruppen som börjar vid den 11:e graden.

Utmärkelser

Förtjänsttecknet delas ut till medlemmar som haft ett ämbete under en period. Den som innehaft ett ämbete i tre års tid tilldelas förtjänsttecknet av tredje klass. För andra klass krävs sju år som ämbetsman och för första klass är kravet tolv år.