Introduktion

VI ÄR EN MODERN SAMMANSLUTNING FÖR NUTIDEN OCH IDAG

Vår orden

Navet-Orden är ett ordenssällskap för nutiden och idag, men som ändå söker sina rötter bakåt i tiden, till den nordiska kultur och det nordiska kulturarv som vår svenska civilisation vilar på. Orden verkar som en mötesplats för vänner av nordiskt kulturarv, som vid sidan av det nutida samhällets stress och jakt på prestige funnit en plats för samhörighet och kontemplation. Vi anser att det nordiska kulturarvet är det som utgör navet som håller ihop självaste samhällshjulet. I vår orden strävar vi efter andlig utveckling och att finna det bästa av oss själva.

Orden är politiskt oberoende och icke-konfessionell men vilar på nordisk kulturtradition. Vi söker oss bakåt till äldre mötesformer och umgängesformer som bättre stämmer överens med den respektfulla syn på människa och kulturarv som vi vill verka för.

Medlemmar

Navet-Orden är öppen för alla som ställer sig bakom ordenssällskapets mål utan reservationer, och som ställer sig ordenssällskapets hederskodex till efterrättelse. Ingen skillnad görs på etnisk, nationell eller religiös grund, och inte heller på herrar eller damer. Detta gäller vid invigning av nya ordensmedlemmar, och fortsätter gälla alltfort under ordenssällskapets verksamhet. Upptagning av nya ordensbröder och ordenssystrar sker på rekommendation av befintliga ordensmedlemmar.

Som många andra ordenssällskap vill vi inom Navet-Orden göra gott i tysthet, utan att söka erkännande för eller personliga fördelar av det vi genomför. En god gärning är alltid god och ingenting att ångra, även om den förblir till det yttre obemärkt. Därför är Navet-Orden som organisation sluten mot omvärlden, vad gäller inre liv och yttre verksamhet. Den som söker kunskap om Navet-orden, får själv söka sig till oss.

Välgörenhet

Utöver att vara en mötesplats för vänner av nordiskt kulturarv, vill Navet-Orden vara en finansiell stötta för behjärtansvärda projekt och program till stöd för det kulturarvet. Det är uteslutande kulturarvsaspekten i fråga som vi beslutar om och tar hänsyn till. Vi kan finansiellt och moraliskt stödja en part som bevisligen och meningsfullt värnar om nordiskt kulturarv, utan speciella politiska hänsynstaganden eller andra ställningstaganden vid sidan av huvudfrågan.

Regalier och utmärkelser

Navets Hälsinglandsresa