Kulturutflykt till Hälsingland

Under augusti 2021 gick en inbjudan ut till medlemmarna om möjlighet till en kulturresa till Hälsingland i Navets regi

Hälsingland, ett lite förbisett landskap i sveariket, gömmer två kulturskatter som nästan helt är landskapets egna: linberedning, en konst som historiskt varit en storindustri och som nu åter är på väg mot en stark återkomst, och hälsingegårdar, en arkitektonisk kulturskatt som sedan ett antal år inkluderas på UNESCO:s världsarvslista. Ett antal medlemmar slog följe till Hälsingland.

Som ofta i kultursammanhang hänger dessa saker ihop - hälsingegårdarna byggdes med inkomsterna från skogen och linet under 1800-talet. Hälsingegårdarna uppfördes med prakt och prestige i sinnet och imponerar än idag

Gästgivars hälsingegård fick ett besök som uppskattades av alla.

Hälsingegårdar imponerar ännu mer med sin interiör

Lin var en gång en källa till rikedom för svenska bygder

En industrialisering och globalisering som gick för långt, tvingade bort linhanteringen från Sverige. Nu ska vi ta den tillbaka, steg för steg, det är ett av många flerbottnade mål vi måste ha. Jobb, inkomster och försörjning för svenskar finns med bland möjligheterna, och dessutom vårt intresse av att återta en kulturskatt.

Lin växer lika bra i Sverige som förr

En del av målet måste vara att ta hem större delen av odlingen och råvaruhanteringen. Vi som uppskattar lin för vad det är vill gärna se linåkrar i Sverige igen.

Allt kan inte vara som förr

Allt behöver inte ens vara som förr. Givetvis måste den senare delen av linets produktionskedja vara starkt industrialiserad, som här i Växbo Lins imponerande anläggning I Bollnäs, komplett med utställning och fabriksbutik, väl värd ett besök.